Monitor oddechu i pulsu dla dzieci

Coraz większa ilość rodziców zwraca się do nas o informacje na temat monitorów oddechu dla dzieci. Niestety w bardzo wielu przypadkach otrzymują mylne informacje utożsamiające nianie z płytkami sensorycznymi do łóżeczka z monitorami bezdechu u dzieci. Urządzenia te nie służą do pomiaru oddechu oraz detekcji bezdechu u dzieci. Są to monitory śledzące ruch dziecka, informujące rodziców sygnałem dźwiękowym o tym, że dziecka nie ma w łóżeczku. Nie są to monitory medyczne, nie posiadają certyfikacji wyrobu medycznego. Nie mierzą wartości numerycznej respiracji.

W przeciwieństwie do elektronicznych niani pulsoksymetr jest wyrobem medycznym, który pozwala na pomiar kluczowych parametrów życiowych dziecka związanych z częstością pracy serca [ PULS określa ilość "uderzeń" serca na minutę] oraz funkcjami oddechowymi [ %SATURACJA określa stopień wysycenia krwi tlenem]. Pulsoksymetr nie mierzy również w sposób bezpośredni częstości oddechu dziecka oraz nie pozwala wprost na detekcję bezdechu. O problemach z oddychaniem informuje poprzez spadek wartości saturacji. O związku bezdechów u dzieci z wartością saturacji mogą Państwo przeczytać na forum pediatrii.

Bezdech wcześniaków (Apnea of Prematurity) jest opisywany jako przerwa w oddychaniu trwająca dłużej niż 20 sekund lub krótsza przerwa w oddychaniu, której towarzyszy bradykardia (niższa częstość pracy serca) lub nagły spadek wartości saturacji.
Polecam artykuł o bezdechu wcześniaków w magazynie "Pediatrics".

Mając na uwadze powyższe można postawić tezę, iż pulsoksymetr dla wcześniaków i dzieci w sposób pośredni pozwala na diagnozę bezdechu u dziecka poprzez informacje o ewentualnej bradykardii [pulsoksymetr posiada alarm niskiej wartości pulsu] oraz bieżącej wartości poziomu wysycenia krwi tlenem u dziecka.

Pomiar oddechu i detekcja bezdechu u dzieci są możliwe z wykorzystaniem modułu EKG lub modułu CO2 (kapnografu) w kardiomonitorze. Obydwa pomiary są bardziej skomplikowane i droższe niż pulsoksymetria u dziecka. Kardiomonitor dla dziecka pozwala na pomiar dużej ilości parametrów życiowych takich jak EKG z częstością oddechu i tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi, puls i saturację oraz temperaturę ciała. Kardiomonitor rozwiązuje jednocześnie problem pomiaru ciśnienia krwi u dzieci ponieważ posiada funkcję dostosowania poziomu ciśnienia w mankiecie oraz mankiety pomiaru ciśnienia w rozmiarach pediatrycznych. Należy zaznaczyć, iż stosowanie kardiomonitora u dziecka powinno być skonsultowane z lekarzem prowadzącym i pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego.