Pomiar pulsu u wcześniaków, niemowląt i dzieci – Pulsoksymetr przenośny.

Pomiar pulsu i wysycenia krwi tlenem z wykorzystaniem pulsoksymetru jest kluczowy przy monitorowaniu funkcji życiowych u wcześniaków, noworodków i dzieci; szczególnie w sytuacji gdy u dziecka stwierdzono nieprawidłową wartość tętna [Heart Rate – HR], która może wynikać z zaburzonej pracy mięśnia sercowego. Serce może bić zbyt szybko (tachykardia – częstoskurcz) lub zbyt wolno (bradykardia). Diagnoza częstoskurczu lub bradykardii u dzieci oznacza konieczność stałego monitorowania dziecka z wykorzystaniem pulsoksymetru lub monitora pacjenta z modułem SpO2/PR.

W zależności od źródła powstawania rozróżniamy częstoskurcz komorowy i nadkomorowy. Przedłużający się częstoskurcz – tachyarytmia może powodować niewydolność serca, aż do wstrząsu kardiogennego włącznie. Wśród objawów częstoskurczu u dzieci można wskazać zmianę zachowania dziecka, mniejszy apetyt, wymioty, duszności etc. Dodatkowym ograniczeniem diagnozy częstoskurczu u niemowląt jest ich wyższa fizjologiczna czynność serca.

Bradykardia patologiczna, przy której ilość pompowanej krwi nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania organizmu, może objawiać się dusznościami, omdleniami, zasłabnięciami, utratą świadomości, aż po zatrzymanie akcji serca przy skrajnym niedotlenieniu mięśnia sercowego.

Szczegółową diagnozę pracy serca wykonują oddziały kardiologii oraz intensywnej opieki kardiologicznej (m.in. z wykorzystaniem monitorów rzutu serca). W warunkach domowych możliwy jest pomiar wartości pulsu z wykorzystaniem pulsoksymetru przystosowanego dla wcześniaków, niemowląt i dzieci. Pulsoksymetr dla noworodków i dzieci powinien być na wyposażeniu oddziału neonatologii, patologii noworodka, intensywnej opieki medycznej oraz zespołów ratownictwa medycznego. Pulsoksymetr może stanowić moduł monitora pacjenta wyposażonego również w inne moduły pomiarowe EKG, częstości oddechów, respiracji, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi, temperatury ciała, kapnografii etc. Należy pamiętać, iż pulsoksymetr nie alarmuje bezpośredni bezdechu, wskazuje natomiast stopień wysycenia krwi tlenem – saturacji, której spadek wskazuje na problemy oddechowe.