Pulsoksymetr medyczny

# Co to jest pulsoksymetr ? Co mierzy pulsoksymetr ?

Pulsoksymetr medyczny jest prostym monitorem funkcji życiowych, który łączy funkcje pulsometru (pomiar pulsu - ilości uderzeń serca na minutę) oraz monitora wysycenia krwi tlenem (saturacji %SpO2), obrazuje krzywą pletyzmograficzną oraz wskaźnik siły pulsu. Wybrane modele podają wartość indeksu perfuzji [PI]. Pulsoksymetr może być wyposażony w moduły pomiarowe innych funkcji życiowych w zależności od modelu i konfiguracji.

# Jak działa pulsoksymetr ?

Pulsoksymetr pozwala na pomiar pulsu i saturacji z wykorzystaniem czujników pomiarowych wysyłających światło przez tkankę i badając jego absorpcję.

# Rodzaje pulsoksymetru.

- Pulsoksymetr na palec - proste urządzenie do okresowych pomiarów. Pulsoksymetr napalcowy nie jest przeznaczony do ciągłego pomiaru ani do pomiaru u niemowląt i małych dzieci.

- Pulsoksymetr nadgarstkowy zbudowany jest z pulsoksymetru zegarkowego z czujnikiem SpO2 na palec.

- Pulsoksymetr przenośny posiada zazwyczaj bardzo rozbudowane funkcje pomiarowe, dostarczając informacji o wartościach pulsu, saturacji, indeksu perfuzji. Jest wyposażony w funkcje alarmów i pamięć mierzonych wartości. Pulsoksymetr przenośny posiada gniazdo, do podłączenia zewnętrznego czujnika SpO2 dla niemowląt , dzieci lub dorosłych.

- Pulsoksymetr stacjonarny można określić jak przyłóżkowy monitor pacjenta posiadający jeden lub więcej modułów pomiarowych, funkcje alarmów i zapisu wyników. Umożliwia zasilanie z sieci AC, mając zazwyczaj zabezpieczenie akumulatorowe na minimum 2 godziny pracy.

- moduł pulsoksymetru w kardiomonitorze; jeden z wielu modułów pomiaru funkcji życiowych obok mi.in. EKG, pomiaru ciśnienia, temperatury etc. Wyniki są zbiorczo pokazywane na ekranie kardiomonitora.

Inne możliwe moduły pomiarowe

- Pulsoksymetr z pomiarem temperatury ciała
- Pulsoksymetr z pomiarem ciśnienia
- Pulsoksymetr i kapnograf

# Budowa pulsoksymetru.

Profesjonalny pulsoksymetr medyczny składa się z jednostki głównej oraz przyłączanego czujnika SpO2. Jednostka gówna - pulsoksymetr lub monitor pacjenta - składa się z obudowy, płyty głównej, wyświetlacza LCD TFT, modułu SpO2, głośnika, gniazda zasilania oraz portu czujnika SpO2.


Pulsoksymetr budowa opisjpg


Moduł pomiaru pulsu i saturacji Monitora Pacjenta YK-810B - Pulsoksymetru stacjonarnego z pomiarem ciśnienia krwi.

Modu pulsoksymetru pulsu i saturacjijpg


# Typy zasilania.

Pulsoksymetry medyczne posiadają trzy typy źródeł zasilania: bateryjne, akumulatorowe oraz sieciowe. Poszczególne modele mogą łączyć źródła zasilania pozwalając na zasilanie z akumulatora lub baterii, akumulatora lub sieci AC etc.


Pulsoksymetr zasilanie bateryjne akumulatorowejpg


# Pulsoksymetr z alarmem.

Profesjonalne pulsoksymetry umożliwiają ustawienie granicy alarmu dźwiękowego dla mierzonych wartości pulsu i saturacji. Użytkownik w menu pulsoksymetru wskazuje górną i dolną granicę alarmu PR i SpO2. W ten sposób personel medyczny jest w stanie monitorować nagłe spadki poziomu natlenienia krwi - desaturacji oraz podstawowe arytmie związane z rytmem pracy serca tachykardię (częstoskurcz) oraz bradykardię (wolny rytm pracy serca). Pulsoksymetr powinien być wyposażony w funkcję szybkiego wyciszenia alarmu oraz regulację głośności dźwięku alarmu pulsu i saturacji. Pośrednią funkcję sygnalizującą spełnia również dźwięk tonu pulsu. Zmiana częstotliwości pulsu w prosty sposób informuje użytkownika pulsoksymetru o rytmie pracy serca. Kolejnym istotnym alarmem jest alarm braku lub błędu czujnika pomiarowego, który wskazuje, że pomiar nie jest realizowany. Pulsoksymetr powinien również sygnalizować dźwiękiem ryzyko bliskiego rozładowania baterii, akumulatora, a w konsekwencji wyłączenia pulsoksymetru.

# Rejestracja wyników pomiaru pulsu i saturacji

Pulsoksymetr może być wyposażony w pamięć do zapisu wyników pomiarów pulsu i saturacji. Dane są prezentowane w postaci grafiki lub tabeli. Wybrane pulsoksymetry mając w zestawie oprogramowanie do komputera lub posiadają wbudowany moduł Bluetooth do komunikacji z urządzeniami z systemem Android z zainstalowaną aplikacją producenta. Zapis wyników w pulsoksymetrze umożliwia kontrolę stanu pacjenta przez personel medyczny oraz pełni funkcję archiwizacyjną.

# Pulsoksymetr dla dzieci

Profesjonalne pulsoksymetry - stacjonarne i przenośne - posiadają gniazda, do których podłącza się zewnętrzne czujniki SpO2 różnych typów. Rozwiązanie to sprawia, że pulsoksymetr może być przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych. Wiele modeli pulsoksymetrów dostępnych na rynku umożliwia wybór w menu pulsoksymetru pacjenta: osoba dorosła - dziecka - noworodek; czemu towarzyszy automatyczne dostosowanie granic alarmowych według ustawień fabrycznych.
Pulsoksymetr dla dzieci powinien być wyposażony we właściwy typ czujnika pomiarowego. Czujnik pulsu i saturacji dobieramy w zależności od wagi ciała dziecka oraz częstotliwości wykonywania pomiaru (np. pomiar ciągły w nocy vs. okresowy, co określony przedział czasowy). Niewątpliwie pulsoksymetr dla wcześniaków, niemowląt i małych dzieci powinien mieć w zestawie czujnik SpO2 typu opaska na stopę, nadgarstek lub palec - typy czujników do pulsoksymetru dla dzieci i dorosłych opiszemy w kolejnym akapicie. U małych pacjentów nie stosujemy pulsoksymetrów klips na palec; pulsoksymetrów napalcowych. Czujnik na palec, zazwyczaj soft, można wykorzystywać u większych dzieci >15kg, przy pomiarach okresowych, pod nadzorem personelu medycznego lub rodzica. Ten sposób pomiaru nie da rezultatu przy pomiarze w nocy ponieważ czujnik może zsunąć się z palca dziecka, szczególnie jeśli nie jest dobrany rozmiarem. Mierząc u większych dzieci kabel czujnika pulsoksymetru możemy ustabilizować za pomocą plastra oddychającego lub opaski elastycznej w okolicach nadgarstka. Ograniczy to wpływ ruchu kabla na pomiar oraz ryzyko przerwania pomiaru.
Najbardziej uniwersalnym czujnikiem pulsu i saturacji , który może być stosowany zarówno u wcześniaków, jak również u większych dzieci, jest wielorazowa opaska rozłączna ze zdejmowanymi diodami pomiarowymi. Pulsoksymetr dla dzieci wyposażony w ten typ czujnika SpO2 może mierzyć ze stopy, nadgarstka luba palca.


Pomiar pulsoksymetru u dzieci jak zaoyjpg

# Typy czujników pulsoksymetru

Czujniki SpO2 są wyrobami medycznymi , które wymagają oddzielnego certyfikatu CE.
Czujniki pulsu i saturacji możemy podzielić na czujniki na palec oraz czujniki typu opaska. Należy również wyodrębnić czujniki wielorazowe oraz jednorazowe.


* Czujnik SpO2 klips na palec dla osób dorosłych > 40kg wagi ciała
* Czujnik SpO2 soft na palec dla osób dorosłych > 40kg wagi ciała

Czujniki pulsoksymetru dla dorosychjpg


* Czujnik SpO2 klips na palec dla dzieci 10-40kg
* Czujnik SpO2 soft na palec dla dzieci 10-40kg

Czujnik pulsoksymetru dla dzieci na palecjpg


* Czujnik SpO2 soft na palec dla niemowląt i dzieci 1-20kg
* Czujnik SpO2 opaska typ "Y"


* Czujnik SpO2 opaska rozłączna MultiSite z opaską silikonową i materiałową
Czujnik SpO2 MultiSitejpg


* Czujnik SpO2 opaska rozłączna z opaską materiałową i elastyczną
Czujnik pulsoksymetru dla dzieci i niemowltjpg


* Czujnik SpO2 jednorazowy opaska na rzep
Czujnik pulsoksymetru Nellcor opaska na rzepjpg
* Czujnik SpO2 przylepny

# Jaki kupić pulsoksymetr ?

Wybierając pulsoksymetr należy wziąć pod uwagę kilka istotnych kwestii, które postaramy się omówić, natomiast kluczowe jest przeznaczenie pulsoksymetru oraz częstotliwość wykonywania pomiarów.
Dla pomiarów okresowych, krótkich, szczególnie u osób ogólnie monitorujących swój stan zdrowia, u których nie występują poważne powikłania oddechowe, a pulsoksymetr nie jest kluczowym urządzeniem diagnozującym istotne zmiany funkcji życiowych (warunkująca na przykład konieczność podania tlenu), można zdecydować się na pulsoksymetr na palec.
W innych przypadkach, gdy niezbędne jest ciągłe monitorowanie wartości pulsu i saturacji lub pomiar u niemowląt i dzieci niezbędny jest profesjonalny pulsoksymetr z zewnętrznym czujnikiem SpO2, który można dostosować do wieku pacjenta oraz typu pomiaru.

Subiektywny Ranking Pulsoksymetrów z oferty MedCon

1. Pulsoksymetr F380 z pomiarem temperatury ciała
(+) stabilny i dokładny pomiar pulsu, saturacji, indeksu perfuzji i powierzchniowej temperatury ciała (+) alarmy mierzonych wartości (+) pamięć mierzonych wyników, moduł Bluetooth, aplikacja Android (+) zasilanie akumulatorowe lub bateryjne

2. Pulsoksymetr SP-20 ze stacją dokującą
(+) stabilny i dokładny pomiar pulsu, saturacji oraz indeksu perfuzji (+) alarmy mierzonych wartości (+) pamięć mierzonych wyników, moduł Bluetooth, aplikacja Android (+) zasilanie akumulatorowe (+) pulsoksymetr SP-20 jest wyposażony w stację dokująco, ładującą

3. Pulsoksymetr stacjonarny YK-810B z pomiarem ciśnienia krwi
(+) stabilny i dokładny pomiar pulsu, saturacji oraz ciśnienia krwi (+) alarmy mierzonych wartości (+) pamięć mierzonych wyników w postaci tabeli (+) zasilanie akumulatorowe i sieciowe

4. Pulsoksymetr YK-820A

(+) stabilny i dokładny pomiar pulsu i saturacji (+) alarmy mierzonych wartości (+) pamięć mierzonych wyników w postaci tabel (+) zasilanie akumulatorowe, wejście USB C (+) pulsoksymetr YK-820A może być wyposażony w stację ładującą

5. Monitor Pacjenta PM50 z pomiarem pulsoksymetru i ciśnienia krwi

6. Pulsoksymetr YK-820mini z pomiarem temperatury

7. Pulsoksymetr na palec M160

8. Pulsoksymetr CMS60D

9. Pulsoksymetr na palec PC-60N z pomiarem u dzieci i dorosłych

10. Opaska smart P10 - pulsoksymetr nadgarstkowy z adapterem EKG


W przypadku pytań związanych z zakupem pulsoksymetru prosimy o kontakt telefoniczny T. 530 153 677. W ofercie MedCon znajdą Państwo szeroki wybór pulsoksymetrów w atrakcyjnych cenach.