Pulsoksymetr Poradnik. Jak działa Pulsoksymetr ?

Co to jest pulsoksymetr, co mierzy, jak działa ?

Pulsoksymetr to podstawowy monitor parametrów życiowych, który pozwala na nieinwazyjny oraz ciągły pomiar wartości numerycznych odnoszących się do częstości pracy serca oraz funkcji oddechowych:
- PULS [ilość uderzeń serca na minutę]
- %SATURACJI [stopień wysycenia krwi tlenem]
- Indeks Perfuzji [wskaźnik siły pulsu w miejscu, gdzie założony jest czujnik SpO2]
Obrazowanie krzywej dynamicznej pulsu oraz wskaźnika siły pulsu.

Pulsoksymetr jest Wyrobem Medyczny. Producent pulsoksymetru powinien posiadać certyfikację jednostki notyfikowanej, deklarację zgodności producenta oraz powiadomienie do rejestru wyrobów medycznych. W trakcie przeglądów okresowych serwis sprawdza dokładność pomiaru pulsu i saturacji na symulatorze pacjenta.

Krzywa dynamiczna wyświetlana na ekranie pulsoksymetru jest przez wielu lekarzy wykorzystywana do wstępnej diagnozy prawidłowej pracy serca. Jej przebieg ma również korelację z ciśnieniem krwi oraz krzywą EKG. Pulsoksymetr pozwala na detekcję podstawowych arytmii - bradykardii oraz tachykardii (częstoskurczu).

Pulsoksymetr może być stosowany u wcześniaków, dzieci i osób dorosłych. W tym celu należy dobrać właściwy typ czujnika pulsu i saturacji SpO2, który w zależności od wagi pacjenta można założyć na nadgarstku (u wcześniaków do 3kg wagi), stopie (u małych dzieci), palcu u dłoni lub stopy oraz w ostateczności na uchu (skomplikowany pomiar, problemy z ukrwieniem i właściwym przepływem krwi). Pulsoksymetry wykorzystywane są w każdej większej placówce medycznej, w ratownictwie medycznym (karetkach), w zakładach opiekuńczo leczniczych, hospicjach, klinikach medycyny estetycznej, ginekologicznych, w stomatologii, gabinetach zabiegowych etc. Coraz częściej pulsoksymetr wykorzystywany jest w opiece domowej nad dziećmi i osobami starszymi (na przykład korzystającymi z koncentratorów tlenu) oraz przez sportowców profesjonalnych i amatorów.


Typy pulsoksymetrów

* pulsoksymetr na palec.
* pulsoksymetr przenośny z zewnętrznym, wymiennym czujnikiem SpO2. Pulsoksymetr posiada alarmy i pamięć mierzonych wartości pulsu i saturacji. Pulsoksymetr przenośny może być wykorzystywany dla niemowląt, dzieci i dorosłych.
* pulsoksymetr stacjonarny.
* pulsoksymetr jako moduł w monitorze pacjenta, defibrylatorze, respiratorze, aparacie do znieczulenia ogólnego, koncentratorze tlenu etc.


Jakie są normy dla wartości pulsu i saturacji ?

%SpO2 uznawany za normalny wynosi pomiędzy 95-99%. Wartość saturacji niższa niż 94-90% powinna być sprawdzona ponownie, za pomocą innego pulsoksymetru. W przypadku powtarzającej się niskiej wartości saturacji należy skonsultować się z lekarzem.

Prawidłowa wartość pulsu jest zależna od wielu czynników, takich jak wiek, stopień aktywności, przebyte choroby, wady serca etc. Może ona wynosić od 50 uderzeń na minutę (u aktywnych dorosłych) do ponad 120 uderzeń serca na minutę (u noworodków). Podwyższona wartość pulsu może być wynikiem aktywności (pomiar bezpośrednio po ruchu lub pracy fizycznej) oraz osłabienia organizmu (na przykład w przypadku infekcji). Wartość pulsu a poziomie 90-100 uderzeń serca na minutę u osoby dorosłej powinna skłonić nas do konsultacji z lekarzem oraz ewentualnych badań.

Jak podłączyć pulsoksymetr u niemowląt i dzieci ?

Pulsoksymetr dla dziecka pomiar pulsujpg
Pomiar pulsu i saturacji u wcześniaków, niemowląt i dzieci przy wykorzystaniu czujnika opaska rozłączna na stopę (na zdjęciu diody pomiarowe są wpięte w opaskę na rzep). Czujnik MultiSite jest dostępny w zestawie z pulsoksymetrem SP-20. U wcześniaków poniżej 3kg wagi opaskę można zakładać również na nadgarstek.


Monitor pomiar pulsu dla dorosychjpg
Pulsoksymetr PC-66B z czujnikiem pulsu i saturacji soft na palec >40kg. Kabel od czujnika pulsoksymetru można ustabilizować za pomocą opaski elastycznej lub bandaża.


Pulsoksymetr nadgarstkowy u dzieckajpg
Pulsoksymetry nadgarstkowe to rozwiązanie do krótkich pomiarów u większych dzieci >15kg wagi ciała. Do pulsoksymetru podłączony jest zewnętrzny czujnik soft na palec dla dzieci.

Wskazówki wspomagające stabilne działanie pulsoksymetru

* wybierając miejsce pomiaru należy korzystać z wysokiej wartości indeksu perfuzji [PI]. Przed dłuższym pomiarem warto sprawdzić kilka różnych miejsc i obserwować krzywą i wskaźnik siły pulsu. Jeśli krzywa na ekranie pulsoksymetru jest stabilna można kontynuować pomiar.
* pulsoksymetr przenośny jest wyposażony w zewnętrzny czujnik SpO2, który jest podłączony kablem. Jeśli kabel nie jest zamocowany, rusza się, zmienia nachylenie czujnika może to wpływać na stabilność i dokładność pomiaru. Mając to na uwadze warto zamocować kabel przy kostce lub nadgarstku.
* należy ograniczyć dostęp ostrego światła do diod pomiarowych.
* czujnik pomiarowy należy dopasować do wagi ciała pacjenta oraz warunków fizjologicznych (przy braku kończyn możemy sprawdzić czujnik klips na ucho).
* diody pomiarowe muszą przylegać do ciała i być umieszczone naprzeciwko siebie.
* miejsce założenia czujnika należy sprawdzać, ewentualnie zmieniać by unikną odparzeń.
* pulsoksymetr powinien posiadać bieżące badanie dokładności wskazań oraz czujnik pomiarowy kodowany dla danego modelu pulsoksymetru.
* na pomiar może wpływać zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura ciała pacjenta.
* granice alarmowe ustawiamy po konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Typy czujników do pulsoksymetru

* czujnik SpO2 klips na palec >40kg
* czujnik SpO2 soft na palec >40kg
* czujnik SpO2 klips na palec dla dzieci 10-40kg
* czujnik SpO2 soft na palec dla dzieci 10-40kg
* czujnik SpO2 klips na palec dla dzieci 1-20kg
* czujnik SpO2 opaska jednolita typ Y
* czujnik SpO2 opaska rozłączna MultiSite