Konserwacja i czyszczenie pulsoksymetru

Konserwacja i czyszczenie pulsoksymetru

Przed przystąpienie do używania pulsoksymetru należy wykonać testy:

- uszkodzeń mechanicznych;

- całego zewnętrznego okablowania pulsoksymetru takich jak czujnik pulsu i saturacji oraz kabel zasilania;

- wszystkich funkcji pulsoksymetru przeznaczonych do monitorowania pacjenta by zapewnić że urządzenie jest w dobrym stanie.

W przypadku jakiejkolwiek przesłanki wskazującej na uszkodzenie lub błędne działanie pulsoksymetru zabrania się używania tego sprzętu do monitorowania pacjenta. Należy skonsultować się z inżynierem biomedycznym lub autoryzowanym serwisem producenta.

Wszechstronny test funkcjonalny, włącznie z testem bezpieczeństwa pulsoksymetru powinien być przeprowadzony co 12 miesięcy przez autoryzowany serwis; oraz po każdej pozaplanowej konserwacji i naprawie.

UWAGA! W szpitalach i innych placówkach medycznych, które nie przestrzegają właściwego schematu przeglądów, może dojść do awarii pulsoksymetru, które może skutkować zagrożeniem zdrowia.

Kompleksowe czyszczenie

UWAGA! Przed przystąpieniem do czyszczenia pulsoksymetru oraz czujników pulsu i saturacji należy koniecznie odłączyć źródło zasilania.

Pulsoksymetr musi być przechowywany w środowisku wolnym od kurzu.

Zaleca się czyszczenie obudowy oraz ekranu pulsoksymetru. Należy używać środków czyszczących nie powodujących korozji takich jak mydło i woda.

·         Nie należy używać silnych rozpuszczalników, takich jak aceton.

·         Należy zachować ostrożność by nie uszkodzić pulsoksymetru.

·         Większość rozpuszczalników może być zastosowana wyłącznie po rozcieńczeniu. Proszę przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi w trakcie rozcieńczania środka czyszczącego.

·         Ściśle zabronione są materiały ścierne (takie jak gąbki ze stalowej wełny)

·         Należy zapobiec by do obudowy pulsoksymetru nie dostał się żaden płyn. Zabronione jest zanurzanie jakiejkolwiek części pulsoksymetru w płynie.

·         Po zakończeniu czyszczenia nie należy pozostawiać płynu na powierzchni pulsoksymetru.

Zastosowanie środków czyszczących

Poza roztworami umieszczonymi pod określeniem ”UWAGA”, każdy środek sklasyfikowany jako środek z określonymi właściwościami może być używany jako środek czyszczący.

UWAGA! Przed przystąpieniem do sterylizacji należy zapoznać się z zaleceniami producenta danego modelu pulsoksymetru. Wskazane środki czyszczące są jedynie podglądowe.

·         Rozcieńczony amoniak.

·         Rozcieńczony podchloryn sodu (środek wybielający do prania).

Zakres stężeń jest od 500ppm (1:100 rozcieńczony domowy środek wybielający do prania) podchlorynu sody do 5000ppm (1:10 rozcieńczony domowy środek wybielający do prania), co jest bardzo efektywne. Ilość niezbędnego ppm jest zależna od ilości materiału organicznego (krwi, śluzu etc.) na powierzchni, która wymaga czyszczenia i dezynfekcji.

·         35~37% rozcieńczony formaldehyd.

·         3% nadtlenek wodoru.

·         Etanol.

·         Izopropanol.

Powierzchnia pulsoksymetru i czujnika pulsu i saturacji może być czyszczona alkoholem medycznym i wysuszona naturalnym nawiewem lub czystym i suchym płótnem.

Dezynfekcja i sterylizacja

W celu uniknięcia stopniowego uszkadzania pulsoksymetru, sterylizacja produktu jest zalecana tylko gdy to konieczne ze względu na plan szpitala.

UWAGA!

·         Przestrzegaj zalecenia producenta względem rozcieńczania lub zastosuj najniższą możliwą koncentrację.

·         Nie pozwól by płyn dostał się do obudowy pulsoksymetru.

·         Zabronione jest zanurzanie jakiejkolwiek części systemu w płynie.

·         W trakcie sterylizacji nie można polewać powierzchni płynem.

·         Nie pozostawiaj środków bakteriobójczych na powierzchni urządzenia. Należy użyć wilgotnego płótna by usunąć pozostałości środka.

Naprawy i serwis pulsoksymetru

Naprawy i przegląd okresowy pulsoksymetru powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis pulsoksymetru. Badanie stanu technicznego pulsoksymetru uwzględnia badanie dokładności wskazań na symulatorze pacjenta oraz test bezpieczeństwa elektrycznego z wpisem do paszportu technicznego pulsoksymetru.

Serwis Pulsoksymetrów MedCon T. 530 153 677