Wszechstronny test funkcjonalny, włącznie z testem bezpieczeństwa pulsoksymetru powinien być przeprowadzony co 12 miesięcy przez autoryzowany serwis; oraz po każdej pozaplanowej konserwacji i naprawie.

Czytaj Więcej